Persoonlijke Ontwikkeling

hrloopbaan
Overview

Lopend Project

Iedereen heeft sterktes/talenten en te ontwikkelen punten. Wanneer mensen hun talenten goed in kunnen zetten, het gevoel hebben dat ze die zaken kunnen doen die ze belangrijk vinden en graag doen, zitten ze beter in hun vel en behalen ze ook betere resultaten. Soms ontwikkelen zaken zich niet helemaal in lijn met de ideeën, doen er zich onverwachte zaken voor, waardoor de oorspronkelijke ideeën moeten worden bijgesteld.

Zeker in een familiebedrijf spelen hierbij ook vaak onuitgesproken verwachtingen t.a.v. ieders taak en individuele passie een rol, hetgeen tot irritaties kan leiden. Soms kan het dan uitkomst bieden om met een onafhankelijke coach ieders gewenste persoonlijke ontwikkeling te toetsen aan de mogelijkheden in het bedrijf en de puzzel van de samenwerking weer passend te maken.

Services

/ /