In-, Door-, & Uitstroom Medewerkers

Uw wensen:

Idealiter sluit het personeelsverloop perfect aan op de ontwikkeling van uw organisatie; meer medewerkers bij een groeiende organisatie c.q. in drukkere perioden en minder medewerkers wanneer het bedrijfstechnisch wat minder gaat c.q. in de laagseizoen-periode. Medewerkers komen en gaan echter niet vanzelf op het gewenste moment; vaak gaat hier heel wat denk- en doe-werk aan vooraf.

U wilt snel nieuwe medewerkers  aantrekken, die goed passen binnen uw organisatie. U wilt uw goede medewerkers graag  gemotiveerd en op juiste wijze voorbereid voor hun functie binnen uw organisatie houden. Ze aan uw onderneming binden door ze voldoende uitdagingen te bieden in een interessante werkomgeving met passend arbeidsvoorwaardenpakket en mogelijkheden om zich verder te ontwikkelen. U vindt het belangrijk dat medewerkers hun talenten optimaal benutten, steeds op de goede plek zitten en maximaal kunnen bijdragen aan uw organisatie. Door tijdig te anticiperen op verandering en (gewijzigde) doelstellingen duidelijk te communiceren en delen met uw medewerkers, houdt u uw werknemersbestand flexibel en goed inzetbaar.

Met optimale inzet van alle aanwezige talenten op de juiste plek, bereikt u meer werkplezier onder uw medewerkers, een hogere betrokkenheid en daarmee verhoging van productiviteit en kwaliteit. Daarnaast ook niet te vergeten de effecten hiervan op de beeldvorming over uw organisatie als aantrekkelijke werkgever.

Hoe kunnen wij hierbij behulpzaam zijn?

  • Werving en selectie van nieuwe medewerkers: wij nemen u werk uit handen om die medewerkers te vinden die passen in uw werkomgeving;
  • Loopbaanbegeleiding, performance management: medewerkers begeleiden bij het maken van de juiste keuzes richting volgende stappen in hun loopbaan; zorgdragen voor eenduidelijk beoordelings/beloningssysteem;
  • Bemiddeling bij (arbeids-)conflicten: vaak berusten conflicten op misverstanden ontstaan in de communicatie. Een objectieve derde persoon kan hierin vaak opheldering brengen en bij een nieuwe start begeleiden;
  • Begeleiden reorganisatieproces, outplacement traject, sollicitatiebegeleiding: soms lopen zaken anders dan gepland en moeten plannen worden bijgesteld; hoe pak je dit aan, waar moet je allemaal aan denken in een reorganisatieproces;
  • Optimalisatie van de HR processen.

Al deze zaken uiteraard in nauwe samenwerking met u.

Wees Sociaal, Deel!

    Leave a Reply